Skip to content

WIE ZIJN WIJ?

ONS DOEL

GP heeft als doel mensen uit alle generaties te ondersteunen in de relatieopbouw met God. Vanuit het geloof dat er een God is die voor iedereen een zorgzame Vader wil zijn. Een Vader waar we bij terecht kunnen in moeite, pijn, verdriet, maar ook in vreugde en blijdschap. Een Vader die al onze lof en eer toekomt.

 

GP is er voor gelovigen uit allerlei kerken en geloofsgemeenschappen maar ook voor zoekers/niet-gelovigen. De organisatie is ook gericht op het ontdekken van mogelijkheden om op een aansprekende manier mensen voor het eerst of opnieuw met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest kennis te laten maken. Jezus geeft Zijn discipelen de opdracht om de wereld in te trekken en alle mensen te vertellen van Gods grootheid en van wat Jezus heeft gedaan. De missie van GP is tevens om gehoor te geven aan deze opdracht. 

VOOR IEDEREEN!

De alomvattende liefde, genade en redding van God is bedoeld voor alle mensen. Als christenen dus ook als GP, hebben we voor het eeuwige welzijn van onze naaste de verantwoordelijkheid hen over God en Jezus te vertellen. Dat doet GP vooral via het Woord en door middel van lofprijzings- en aanbiddingsmuziek; vormen en methoden die we kennen uit zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament.

 

Om ook de groep ‘van buiten’ te bereiken is het van belang GP zo toegankelijk mogelijk te houden zodat bezoekers gemakkelijk andere mensen ter kennismaking kunnen meenemen. En dat gebeurt ook regelmatig, getuigen de reacties na afloop. Om nieuwe in het geloof geïnteresseerde mensen op te vangen en te verwijzen naar de kerk in bredere zin, is er binnen GP o.a. een nazorg team.

DE BAND

Dineke (2)

Dineke Bor

Bandleiding en zangeres

Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.
Spreuken 3:6

Berthold (2)

Berthold Schaap

Bandleiding en drummer

Jezus keek hen aan en zei: 'Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.'
Marcus 10:27

Jurie (2)

Jurie Bos

Elektrisch gitarist

Prijs God, roep zijn glorie uit bij de snaren, bij de fluit. Prijs Hem, geef Hem eer en dank met de schelle bekkenklank. Prijs Hem, sla op de cimbalen. Laat het klinken, altijd weer: ‘Halleluja’ voor de HEER. Prijs Hem wie kan ademhalen!
Psalm 150:2

Johdai (2)

Johdai Smit

Zangeres

Wie schuilt bij God, de Allerhoogste, kan rustig slapen, want de Almachtige beschermt hem. Ik getuig daarvan en zeg tegen de Here: “U bent mijn toevlucht, bij u ben ik veilig en geborgen. U bent mijn God en ik vertrouw alleen op U.”
Psalm 91: 1-2

Inge (2)

Inge Sikkema

Akoestisch gitarist

Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?
Romeinen 8:31 ​

Anneloes (2)

Annelous Kool

Zangeres en (dwars)fluitiste

Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Mattheus 6:34

Carlo (2)

Carlo Verschoor

Toetsenist

Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.
Hebreeën 11:1

Pieter (3)

Pieter Tadema

Bassist

Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.
Jesaja 40:31

Willem

Willem de Meer

Zanger

Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.
Johannes 14:6

HET BESTUUR

BerthondSR (2)

Berthold Schaap SR.

Voorzitter

Toen ik U aanriep, hebt U mij antwoord gegeven. U gaf mij nieuwe moed en kracht om verder te gaan.
Psalm 138: 3

Gerdieneke (2)

Gerdieneke Schaap

Vice-voorzitter en notulist

Ik prijs U, omdat U mij zo prachtig hebt gemaakt. Alles wat U doet, is wonderbaarlijk. Alles in mij getuigt daarvan.
Psalm 139: 14

Emiel (2)

Emiel Hess

Penningmeester en saxofonist

Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.
Filippenzen 4:13

Sanne van den Hul

PR

Heere, U doorgrondt en kent mij, U kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. U legt Uw hand op mij.
Psalm 139:1

Roy (2)

Roy Roman

Website en editing

De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
Psalm 23:1

WhatsApp chat
X