Skip to content

WIE ZIJN WIJ?

GP heeft als doel mensen uit alle generaties te ondersteunen in de relatieopbouw met God. Vanuit het geloof dat er een God is die voor iedereen een zorgzame Vader wil zijn. Een Vader waar we bij terecht kunnen in moeite, pijn, verdriet, maar ook in vreugde en blijdschap. Een Vader die al onze lof en eer toekomt.

 

GP is er voor gelovigen uit allerlei kerken en geloofsgemeenschappen maar ook voor zoekers/niet-gelovigen. De organisatie is ook gericht op het ontdekken van mogelijkheden om op een aansprekende manier mensen voor het eerst of opnieuw met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest kennis te laten maken. Jezus geeft Zijn discipelen de opdracht om de wereld in te trekken en alle mensen te vertellen van Gods grootheid en van wat Jezus heeft gedaan. De missie van GP is tevens om gehoor te geven aan deze opdracht. 

De alomvattende liefde, genade en redding van God is bedoeld voor alle mensen. Als christenen dus ook als GP, hebben we voor het eeuwige welzijn van onze naaste de verantwoordelijkheid hen over God en Jezus te vertellen. Dat doet GP vooral via het Woord en door middel van lofprijzings- en aanbiddingsmuziek; vormen en methoden die we kennen uit zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament.

 

Om ook de groep ‘van buiten’ te bereiken is het van belang GP zo toegankelijk mogelijk te houden zodat bezoekers gemakkelijk andere mensen ter kennismaking kunnen meenemen. En dat gebeurt ook regelmatig, getuigen de reacties na afloop. Om nieuwe in het geloof geïnteresseerde mensen op te vangen en te verwijzen naar de kerk in bredere zin, is er binnen GP o.a. een nazorg team.

WhatsApp chat
X